Aktivitetplanen vinter 2016/17

Aktivitetsplanen er opdateret.
Se mere under "Aktiviteter" og kalender.
På forsiden vises kun de næste 3 aktiviteter.
 
 

Velkommen til Region Nordjyllands hjemmeside.

Vi håber, at du på denne side finder de
informationer du søger. Hvis ikke, er du
altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Har du gode ideer til aktiviteter eller
foredrag er du også altidvelkommen til at
kontakte bestyrelsen.
 
 

Træning og aktiviteter vinter 2016/17.

Apporterings træning. Sportræning og dressur træning.
Skuer. Se mere under aktiviteter.
Tilmelding til skuer med videre. Se under aktiviteter.
 
 

KONTAKT BESTYRELSEN HVIS DU HAR IDEER TIL AKTIVITETER

 
 

VI MANGLER BILLEDER AF SPANIELS

Har du et godt billede af din Spaniel uanset
om den er klappehund, jagthund eller
udstillings hund. Så send dine billeder til
flemming@spanielklubben-nordjylland.dk

KOMMENDE AKTIVITETER

date Onsdag d. 25. januar 2017
time 19:00 - 22:00
venue Vodskov Kro, Smedepladsen 3, 9310 Vodskov, Danmark
description Der afholdes ordinær Generalforsamling i Spaniel Klubben Region Nordjylland:
Onsdag den 25. januar 2017 klokken 19:00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Spanielklubben Region Nordjylland
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.
7. Valg af 1-2 revisorer
8. Eventuelt

Flemming Noer er på valg og genopstiller.
Annette Friis Vestergaard er på valg. Genopstiller ikke
Der skal vælges skal vælges 2 suppleanter.

Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

Opdateret 04.01.2017

date Lørdag d. 28. januar 2017
time 10:00 - 12:00
venue Biersted Dyrehospital ApS, Sundbyvej 13, 9440 Aabybro, Danmark
description
Lørdag den 28. januar 2017 vi starter hvalpe/unghundetræning op, men vi mangler lige et par tilmeldinger mere.
Så kom frisk, hvis du har en hvalp eller unghund, eller kender nogen der gerne vil komme og træne i Biersted.
Det er super godt at træne i ridehallen hos dyrlægerne i Biersted og vi er meget heldige, at vi kan låne deres lade og ridehal.
Vi må komme og træne følgende datoer :
Lørdag den 28.01.2017 klokken 10:00
Søndag den 05.02.2017 klokken 10:00
Søndag den 12.02.2017 klokken 10:00
Søndag den 19.02.2017 klokken 10:00
Lørdag den 25.02.2017 klokken 10:00
PRIS : 250,-kr. eller 50,-kr. pr. gang.
Håber det er noget, der er interesse for. Vi er glade for at kunne tilbyde den indendørs træning og er vejret til det, er der også mulighed for at være udendørs, det er et super sted at træne.

Tilmelding til Annette på mobil 28737790 eller mail thorkild.annette@gmail.com
Regionens konto i Spar Nord. Reg.nr. 9006 - konto 4574255398
OPDATERET 17.02.2017.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Region Nordjylland

date Tirsdag d. 28. marts 2017
time 18:00 - 19:00
description Opdateres løbende.

REGIONS NYT

OK BENZIN SPONSOR 

OK Benzin Danmark er igen blevet sponsor for Region Nordjylland. Hvis du vil støtte op om din region skal du henvende dig til Bestyrelsen for at tegne et abonnement på et OK kort til at handle brændstof eller fyringsolie med. Derved støtter du op om Region Nordjylland.
 
HUSK AT DU KAN FINDE OS PÅ FACEBOOK UNDER GRUPPEN SPANIEKLUBBEN - REGION NORDJYLLAND
 
 
GENERALFORSAMLING 14.01.2016 KLOKKEN 19:00:
Find referateet her. KLIK HER.
 
Træningspladsen på det militære øvelsesområde ved Nr. Uttrup kaserne er blevet for dyrt for regionen efter at Forsvaret har privatiseret det.
Derfor foregår dressurtræning for tiden i Hesteskoen ved Ålborg.

Prøve relateret træning foregår ved Plumbjergvej 15. 9830 Tårs. 
Husk altid at tage kontakt til Mette Frankmar på mobel 2731 4131 hvis du er i tvivl om hvor træningen du vil deltage i foregår.
 
—————————————————

 

REGIONEN MANGLER SPONSORER:
  
HVIS DU GERNE VIL STØTTE OP OM SPANIEKLUBBEN REGION NORDJYLLAND. SÅ VI MANGLER SPONSOR OG STØTTE.
KONTAKT FORMAND HENNING ROSBECH ANDERSEN PÅ MOBIL 45 20726617. ELLER SEND EN MAIL TIL:
 
SKEMA OVER MULIGE SPONSORATER KAN HENTES HER
 
Regionen takker for DIN støtte!
Regionens konto i Spar Nord. Reg.nr. 9006 - konto 4574255398