KONTAKT BESTYRELSEN HVIS DU HAR IDEER TIL AKTIVITETER

 
 

VI MANGLER BILLEDER AF SPANIELS

Har du et godt billede af din Spaniel uanset
om den er klappehund, jagthund eller
udstillings hund. Så send dine billeder til
flemming@spanielklubben-nordjylland.dk
 
 

Velkommen til Region Nordjyllands hjemmeside.

Vi håber, at du på denne side finder de
informationer du søger. Hvis ikke, er du
altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Har du gode ideer til aktiviteter eller
foredrag er du også altidvelkommen til at
kontakte bestyrelsen.
 
 

Træning og aktiviteter efterår 2017.

Apporterings træning. Sportræning og dressur træning.
Skuer. Se mere under aktiviteter.
Tilmelding til skuer med videre. Se under aktiviteter.
 
 

Aktivitetplanen efterår 2017

Aktivitetsplanen er opdateret.
Se mere under "Aktiviteter" og kalender.
På forsiden vises kun de næste 3 aktiviteter.

KOMMENDE AKTIVITETER

date Tirsdag d. 19. december 2017
time 17:00 - 19:00

date Tirsdag d. 16. januar 2018
time 19:00 - 21:30
venue Vodskov Kro, Smedepladsen 3, 9310 Vodskov, Danmark
description Der afholdes ordinær Generalforsamling onsdag den 16. januar 2018 klokken 19:00 på Vodskov KRO, Smedepladsen 3, 9310 Vodskov.

Dagsorden jf. vedtægterne

Spanielklubben Region Nordjylland
1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetællere.
3.Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
4.Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.
7.Valg af 1-2 revisorer
8.Eventuelt

Henning Rosbech Andersen er på valg og genopstiller ikke.
Mette Frankmar Sørensener på valg og genopstiller.
Hanne Vinther Nielsen er på valg og genopstiller.
Der skal vælges skal vælges 2 suppleanter.

Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

date Lørdag d. 2. juni 2018
time 10:00 - 16:00
venue Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev, Danmark
description Søndag den 2. juni 2018 klokken 10:00 til 16:00
Kurset afholdes lige som sidste år i hallen på Hedegaardsskolen ? Nordens Allé 56 ? 9700 Brønderslev.
Hverdagstrim af alle spaniels. Vi gennemgår de forskellige teknikker ved trimning - negleklipning - ørerensning osv. Derefter forsøger man sig på egen hund med kyndig vejledning hele vejen igennem. For at få mest muligt ud af kurset, skal man møde med en hund, der er filterfri og nyvasket. Der vil være mulighed for at låne maskine, sakse osv. såfremt man ikke selv har. Medbring trimmebord eller skridsikkert underlag.
Der vil være mulighed for at købe pølser, brød, sodavand og kaffe i pausen.
Tilmelding via Nemtilmeld, klik på denne linje. Link endnu ikke aktivt.
Pris for deltagelse er kr. 200,- (for medlemmer at Spaniel Klubben) 50,- for ekstra ledsager.
For ikke medlemmer er prisen 250,- kr.
Instruktør: Hanne Vinther Nielsen og Flemming Noer.

REGIONS NYT

OK BENZIN SPONSOR 

OK Benzin Danmark er igen blevet sponsor for Region Nordjylland. Hvis du vil støtte op om din region skal du henvende dig til bestyrelsen for at tegne et abonnement på et OK kort til at handle brændstof eller fyringsolie med. Derved støtter du op om Region Nordjylland.
 
HUSK AT DU KAN FINDE OS PÅ FACEBOOK UNDER GRUPPEN SPANIEKLUBBEN - REGION NORDJYLLAND
 
 —————————————————

 

REGIONEN MANGLER SPONSORER:
  
HVIS DU GERNE VIL STØTTE OP OM SPANIEKLUBBEN REGION NORDJYLLAND, SÅ VI MANGLER SPONSOR OG STØTTE.
KONTAKT FORMAND HENNING ROSBECH ANDERSEN PÅ MOBIL 45 20726617. ELLER SEND EN MAIL TIL:
 
SKEMA OVER MULIGE SPONSORATER KAN HENTES HER
 
Regionen takker for DIN støtte!
Regionens konto i Spar Nord. Reg.nr. 9006 - konto 4574255398