Regionens konto i Spar Nord. Reg.nr. 9006 - konto 4574255398